SPECIJALNE IZLOŽBE
09.09.2017. Specijalna izložba retrivera Karlovac (CRO)
subota, u sklopu CACIB Karlovca
09/09/2017 Retriever speciality Karlovac (CRO)
together with CACIB Karlovac

kliknite na banner za REZULTATE / click on banner for RESULTS

____________________________________________________________________________________________________________________

10.06.2017. 8. Klupska specijalna izložba retrivera Ključić Brdo - Velika Gorica (CRO)
10/06/2017 8th Special club show for retrievers Ključić Brdo - Velika Gorica (CRO)
kliknite na banner za REZULTATE / click on banner for RESULTS

PROŠLE IZLOŽBE