Preporuka kluba

PREPORUKA KLUBA JE DA RETRIEVERI KOJI ULAZE U UZGOJ, OSIM RENGENSKI
SNIMLJENIH  KUKOVA  "HD"  NAPRAVE  I  SNIMKU LAKTOVA "ED"  TE PREGLED
OČIJU  "PRA".
      POŽELJNO JE DA SE PSI ČIJI JE  "HD-C"  ILI  "HD-D" PARE SA PSIMA ČIJI JE  "HD-A"
      PRIJE  PARENJA  SVAKAKO  PROVJERITI   "HD"   PREDAKA  MUŽJAKA  I  ŽENKE.
      U PARENJIMA TREBA IZBJEGAVATI ŠTO JE VIŠE MOGUĆE  "HD-C"  I  "HD-D"
 
PREPORUČLJIVO JE  DA U UZGOJ  NE ULAZE  JEDINKE  ČIJA JE OCJENA OBLIKA
MANJA OD VRLO DOBAR (4)

PREPORUKA KLUBA