ISPIT RADA RETRIEVERA U DONOŠENJU
Ispit rada retrievera u donošenju je radni ispit. Cilj je i zadatak ispita da se utvrdi stupanj pripremljenosti korištenja psa u lovu poslije pucnja, njegove poslušnosti i njegova čvrstina karaktera. Ispit rada retrievera u donošenju provodi se u jesen u vrijeme lovne sezone u jednom danu.
Na tom ispitu ispituju se i ocjenjuju slijedeće discipline:

POSLUŠNOST
a)      Ponašanje na stajalištu                                               8 bodova              
b)     Vodljivost na povodniku                                                4 boda
c)      Slobodno slijeđenje uz nogu                                        8 bodova
d)     Odloživost s pucnjem                                                   8 bodova

Discipline 1 a , b ,c ,d  ispituju se kao prve u određenom slijedu, pri čemu se psi plašljivi na pucanj odmah eliminiraju iz ispita.

e)  Poslušnost u polju ,šumi i vodi                                   12 bodova
     (za vrijeme cijelog ispita)

RAD U POLJU
      a)  Vučna staza pernate divljači                                         16 bodova
      b)  Slobodno traženje 2 komada pernate divljači                  12 bodova

RAD U ŠUMI          
      a) Vučna staza dlakave divljači                                          16 bodova         
      b) Slobodno traženje 2 komada dlakave divljači                   16 bodova

RAD U VODI            
      a) Rad u vodi za puštenom patkom                                   16 bodova
      b) Donošenje patke iz duboke vode                                    8 bodova

DONOŠENJE          
      a)  zeca-kunića                                                                           8 bodova           
      b) fazana-trčke                                                                            8 bodova
      c) patke                                                                                      8 bodova

6.  VODLJIVOST                                                                                   6 bodova
(za vrijeme cijelog ispita)

7.  VOLJA ZA RAD                                                                              9 bodova

Pas može osvojiti ukupno 169 bodova.
 

POSLUŠNOST

a) Ponašanje na stajalištu
Pse treba postaviti uzduž kakve živice, šikare kukuruza ili slično, u razmaku od 20 koraka.
S druge strane živice, unutar šikare ili kukuruza pomagači (pomoćno osoblje na ispitu rada ili vodiči sa vezanim psima koji čekaju na red) hodaju uzduž postavljenih pasa i prave buku vikom, udaranjem batine u živicu, po grmlju ili po kukuruzu s povremenim pucanjem u zrak iz lovačke puške. Sudac se postavi tako da ima pregled nad svakim psom.
Pri gonjenju, pas na stajalištu treba biti slobodan ili privezan, u ležećem ili sjedećem položaju i ponašati se potpuno mirno.
Na ocjenu nema utjecaja da li pas leži ili sjedi. Ako je pas na stajalištu privezan, to snižava kod inače besprijekornog rada , ocjenu za 4 boda.
Greške su: cviljenje, lajanje, ustajanje, potezanje povodnika, udaljavanje s mjesta, opetovane opomene od strane vodiča. Udaljavanje s mjesta, lajanje i neprestano cviljenje treba vrednovati s (0) bodova.

b) Vodljivost na povodniku
Vodljivost na povodniku treba promatrati tijekom cijelog ispita i ponašanje psa na povodniku uzeti u obzir kod konačne ocjene. Ova disciplina se ispituje u vezi sa disciplinama "Slobodno slijeđenje uz nogu" i "Odloživost s pucnjem".
Vodič ide sa svojim psom s udaljenosti od oko 100 koraka prema onom mjestu gdje psa treba odložiti. Prvih 50 koraka vodič vodi psa privezanog sa strane. Pas treba pritom ići ili neznatno iza ili pokraj vodiča tako da pleća psa maksimalno dosižu visinu koljena vodiča.
Maksimalni broj bodova dobiva samo onaj pas na kojega vodič ne mora utjecati.
Greške su: opetovane opomene, natezanje i trzanje povodnika od strane psa kao i skretanje. Prilikom zaustavljanja vodiča, pas mora sjesti bez zapovjedi.

c) Slobodno slijeđenje uz nogu
Nakon što je pas bio vođen 50 koraka na povodniku, sudac za rad, izdaje naredbu "Slobodno uz nogu". Vodič treba tada odvezati povodnik, a da pas od njega ne skrene ili ne pobjegne. Pas se prilikom slobodnog slijeđenja uz nogu mora ponašati jednako kao i za vrijeme vođenja na povodniku. Greške treba ocjenjivati kao kod discipline "Vodljivost na povodniku".

d) Odloživost s pucnjem
Nakon 50 koraka slobodnog slijeđenja uz nogu, vodič odlaže (poliježe) svoga psa znakom ili tihom zapovjedi. Zatim vodič ide ,bez da se osvrće na svog psa, polako se prikradajući do iza određenog visokog zaklona. Tamo se po uputi suca za rad, nakon oko 1 minutu, ispaljuje iz lovačke puške prvi hitac a nakon oko 10 sekundi drugi. Nakon toga se vodič polako vraća svojem psu, posjedne ga i veže na povodnik.
Odloživost psa uz pomoć predmeta (povodnik, naprtnjača i sl.) snizuje ocjenu za 2 boda.
Sjedanje psa snizuje ocjenu za 2 boda, ustajanje za 4 boda, udaljavanje od mjesta do 3 koraka za 6 bodova. Udalji li se pas više od 3 koraka od svojeg mjesta, dobiva nula (0) bodova. Isto tako dobiva nula (0) bodova ako cvili, laje ili ga vodič odloži silom.

e) Poslušnost u polju, šumi i vodi
Poslušnost se sastoji u tome što se pas tijekom cijelog ispita rado i radosno odaziva pozivu, ili znaku vodiča. Poslušnost se očituje i u visokom stupnju vodljivosti tijekom cijelog  ispita. Ona se manifestira i u tome što se pas tijekom rada mirno  ponaša u odnosu na druge pse, ne zateže povodnik, ne laje i ne zavija i tim dokazuje da ne ometa niti u lovu.

RAD U POLJU

a) Vučna staza pernate divljači
Vučna staza se polaže tako da se po mogućnosti još topao primjerak pernate divljači (fazan, trčka, patka)povlači po pregledanom terenu 200 koraka uz uključivanje jednog približno pravokutnog zavoja i odloži na otvorenom polju, nikako u udubljenja ili iza grma.
Početak vučne staze treba označiti pomoću pojedinačnih pera vučene divljači.
Budući je donošenje vučene divljači bitan, sastavni dio na vučnoj stazi, rad psa koji nije donio divljač može biti ocijenjen samo sa nula (0) bodova.
Što se tiče ostalog, vrijede opće napomene o vučnoj stazi. (vidi: Svestrani ispit rada retrievera )


b) Slobodno traženje 2 kom pernate divljači
Ovaj se rad izvodi pri vjetru s leđa ili pobočnim vjetrom na poljskom terenu s gustom, ne previsokim raslinjem, neposredno nakon izlaganja divljači za traženje.
Na udaljenosti od 60 koraka bacaju se 2 kom pernate divljači. Kut između 2 kom divljači treba -gledano s polazišta -iznositi 90 stupnjeva. Divljač za traženje mora biti bačena vodiču sa suprotne strane u poljski zaklon. Pas kojeg će se ispitivati, ne smije to gledati. Vodič odvezuje psa na polazištu i tu treba ostati za vrijeme rada psa. Upućivanje psa može se vršiti putem vidnih –vizualnih ili zvučnih – auditivnih znakova.
Opetovane glasne zapovjedi i svako otkrivanje pravca prema divljači, smanjuje broj bodova. Ocjenjuje se volja psa za nalaženje i donošenje. Pas mora pokazati da hoće naći i donijeti divljač. Pas koji primijećenu divljač kod prvokratnog nalaženja ne uzme samostalno tj. bez utjecaja vodiča, može biti ocijenjen sa nula (0) bodova.

Vrednovanje:

2 donesena komada                        za   5 minuta                         16 bodova
2 donesena komada                        za 10 minuta                          12 bodova
2 donesena komada                        za 15 minuta                           8 bodova
1 doneseni komad                           za   5 minuta                           8 bodova
1 doneseni komad                           za 15 minuta                           4 boda
niti jedan doneseni komad            za 15 minuta                               0 bodova

3. RAD U ŠUMI

a) Vučna staza dlakave divljači
Duljina vučne staze dlakave divljači iznosi 300 koraka uz uključivanje 2 približno pravokutna zavoja. Zadnjih 100 koraka mora biti položena u šumi. Ako ispitni teren ne dozvoljava drugačije, vučne staze mogu u cijelosti biti položene u šumi, pri čemu rad psa treba biti vidljivo barem do prvog zavoja.
Početak vučne staze "nastrijel" treba naznačiti pramenovima dlake vučene divljači. Vučna staza dlakave divljači polaže se svježe ubijenim zecom ili kunićem kome se nožem probodu grudi. Upotrijebljen zec ili kunić mora biti približno jednak veličini odraslih primjeraka.
Budući je donošenje vučene divljači bitni sastavni dio rada na vučnoj stazi, rad psa koji nije donio divljač može biti ocijenjen samo sa nula (0) bodova.
Što se tiče ostalog, vrijede opće napomene o vučnim stazama (vidi: Svestrani ispit rada retrievera)

b) Slobodno traženje 2 komada dlakave divljači
Na obraslu površinu - šumski teren s dobrim zaklonom-grmlje ili paprat - od oko 50 x 50 m veličine bacaju se vodiču sa suprotne strane 2 komada dlakave divljači. Bacanje se po mogućnosti treba izvršiti protiv vjetra, obavezno u odsutnosti vodiča i psa.
Vodič dovodi psa privezanog do naznačene površine i odvezuje ga radi traženja izgubljene divljači. Vodič ne smije stati na površinu za traženje, ali može hodati uz duž rubne linije s koje je pustio psa. Pas mora pokazati da hoće tražiti, naći i donijeti nađenu divljač.
Pas koji primijećenu divljač kod prvokratnog nalaženja ne uzme samostalno tj. bez utjecaja vodiča može biti ocijenjen samo sa nula (0) bodova.
Opetovane glasne naredbe i svako otkrivanje pravca prema divljači umanjuje broj bodova.

Vrednovanje:


2 donesena komada                              za   5 minuta                         16 bodova
2 donesena komada                              za 10 minuta                         12 bodova
2 donesena komada                              za 15 minuta                           8 bodova
1 doneseni komad                                 za   5 minuta                           8 bodova
1 doneseni komad                                 za 15 minuta                           4 boda
niti jedan doneseni komad                  za 15 minuta                           0 bodova



RAD U VODI
a) Rad u vodi za puštenom patkom
Za rad u vodi treba koristiti divlje patke kojima je na krilima iščupano  perje. Perje ne treba rezati, jer se do zime neće obnoviti. Patka se postavi na obalu, bez da vodič i pas to gledaju. Nakon što se mjesto "pada" označi s nekoliko pera, patka se potjera u vodu. Raslinje na tom mjestu ne treba biti pregusto i treba biti isprekidano slobodnim vodenim površinama, kako bi suci mogli pratiti put kojim se patka kreče. Kada je patka izvan vidokruga, prozove se pas i vodič ga bez ogrlice položi na "mjesto pada".
Pas treba izraditi trag patke nastao hodanjem i trag patke u vodi (plivajući trag) dok ne nađe patku i potom je s voljom i ustrajnošću strasno progoni.
Ocjenjuje se sigurnost u slijeđenju traga na kopnu i traga u vodi (plivajućeg traga) upotreba i osjetljivost nosa – reakcije psa na svaki dašak mirisa – kao revnost i ustrajnost psa.
Ako pas naiđe na živu patku, ali je ne zgrabi i ako je za to očigledno imao mogućnosti i priliku, disciplina se ocjenjuje sa nula (0) bodova.
Dogodi li se da patka upliva na čistu vodu neobraslu šašem ili trskom i poslije 5 minuta se ne vrati u gustiš, sudac će ako smatra potrebnim narediti odstrijel.
Zgrabi li pas patku ili je uzme nakon što je po uputi suca ustrijeljena, te je donese bez greške, plivajući iz duboke vode, pokazani rad se ocjenjuje u disciplini "Donošenje patke iz duboke vode".
Zakaže li pas pri donošenju, ili ne donese patku bez greške treba ga ispitati u disciplini "Donošenje patke iz duboke vode".
Za vrijeme rada vodič smije s psom upravljati vidnim i zvučnim signalima. Skretanje pažnje psa bacanjem kamenja ili pucanjem u smjeru patke dovodi do smanjivanja bodova.
Rad u vodi za puštenom patkom može trajati 10 minuta.
Greške su: slobodno pretraživanje uokolo, gubljenje njušnog kontakta s patkom, prijevremeno skretanje i izlaženje iz duboke vode.

b) Donošenje patke iz duboke vode
Voda u kojoj se ispituje ova disciplina je stajaća i duboka i već pri samoj obali. Mrtva patka se uz , istovremeno u zrak ispaljen pucanj iz lovačke puške, baca što je moguće dalje od obale u čistu, trskom i drugim raslinjem neobraslu vodu.
Pas koji se ispituje sjedi za to vrijeme kraj vodiča na udaljenosti 10 koraka od obale. Na zapovijed vodiča pas treba najkraćim putem mirno i valjano plivati do divljači i donijeti je bez  otresanja i odlaganja na zemlju. Pas predaje patku vodiču u sjedećem položaju na udaljenosti najmanje 5 koraka od ruba vode. Loš zahvat npr. za krilo, smatra se greškom. Ako loš zahvat pas popravi u vodi ili neposredno nakon izlaska iz vode, greška se otklanja.
Nikako se ne radi o popravku zahvata ako pas pusti patku i digne glavu. Greškom se smatra stresanje psa nakon izlaska iz vode, kao i ako vodič oduzme psu patku prije nego što je ovaj sjeo. Ove greške uvjetuju smanjenje broja bodova. Pas koji nakon izlaska iz vode ili prilikom predaje vodiču ispusti patku na zemlju može u ovoj disciplini postići najviše 2 boda.

5.  DONOŠENJE

Pas mora svu nađenu divljač odmah bez zapovijedi, punim ustima uzeti i radosno donijeti svojem vodiču i predati u sjedećem  položaju. Pod pravilnim donošenjem podrazumijeva se da pas ovaj zahvat prilagodi vrsti i težini divljači i divljač spretno donese. Odloži li pas nakratko divljač koju treba donijeti ,bez da digne glavu kako bi popravio zahvat, to ne treba smatrati greškom. Prejako zagrizanje koje smanjuje uporabnu vrijednost divljači i nesiguran zahvat koji bi mogao imati za posljedicu ispadanje divljači, predstavlja grešku. Nerado puštanje divljači vodiču, umanjuje broj bodova. Greška je također ako pas odloži divljač koju treba donijeti ili je donese tek na poziv. Nakon što je pas zgrabio divljač ,zapovijedi vodiča povlače smanjivanje ocjene.
6. VODLJIVOST

Vodljivost je suradnja s vodičem na terenu. Stupanj vodljivosti pokazuje se u volji psa da u svakom trenutku bude u vezi sa svojim vodičem.
Od retrivera se traži da se njime može upravljati na terenu - zvučnim, i vidnim signalima. Vodljivost je nasljedno uvjetovana ali do punog izražaja dolazi samo primjenom dobrog i pravilnog postupka sa psom tijekom njegova odgoja i obuke. Vodljivost se promatra tijekom cijelog ispita rada.

7. VOLJA ZA RAD

Volja za rad pokazuje se u želji kojom pas obavlja radne zadatke. Načelno je poželjan retriever koji radi s voljom, radosno i lovačkim žarom.
Tijekom cijelog ispita rada treba pratiti s kakvom upornošću i strašću pas radi na terenu.
Do smanjivanja bodova dovodi npr. bezvoljan rad, sporo odazivanje na naredbe, oklijevajuće prihvaćenje vode i nezainteresiranost za divljač.


OCJENJIVANJE
Za svaki rad pokazan u nekoj disciplini treba dodijeliti odgovarajući broj bodova.
Prema visini broja bodova vrši se rangiranje pasa.
Vodič može povući svojeg psa s ispita rada ako ovaj u nekoj od disciplina ne postigne traženi minimalni broj bodova.
Povlačenje psa s ispita mora vodič prijaviti sucu prije početka posljednje ispitne discipline.
Suci ne mogu ni jednog psa isključiti iz ispita ili daljnjeg ispitivanja protiv volje vodiča psa.
Izuzetak sačinjavaju psi plašljivi na pucanj, psi koji zakapaju divlju divljač ili je oštećuju zubima.
Tijekom ispita mogu suci za rad nadalje isključiti:
    - pse koji svojim ponašanjem ometaju ispit rada
    - vodiča pasa koji se ne pokoravaju zapovijedima voditelja ispita odnosno suca za rad.
Pas može dobiti ocjenu odličan, vrlo dobar, dobar ako u svim disciplinama pokaže rezultate i postigne odgovarajući broj bodova.
Ali, pas je i onda položio ispit rada u donošenju ako iz jedne od navedenih ispitnih disciplina:
    -   ponašanje na stajalištu
    -  vodljivost na povodniku
    -  slobodno slijeđenje uz nogu,
nije postigao niti jedan bod. Takav pas može postići najviše ocjenu dobar.
Ocjenu dobar dobiva i onaj pas, koji iz jedne od navedenih disciplina nije dobio niti jedan bod, a postigao je minimalni broj bodova za ocjenu dobar.

Minimalni brojevi bodova:

- za ocjenu odličan                           - od 144 do 169 bodova
- za ocjenu vrlo dobar                     - od 127 do 143 bodova
- za ocjenu dobar                             - od   85 do 126 bodova

Pas s najvećim brojem bodova pobjednik je na ispitu rada retrievera u donošenju.
U slučaju jednakog broja bodova, prednost treba dati onom psu koji je postigao najveći broj bodova u svim disciplinama donošenja.
Pas s položenim ispitom rada u donošenju ima pravo na upis radnih pasa ma klupskim, nacionalnim i međunarodnim izložbama.
Prilikom objave rezultata i podjele ocijenskih  lista vodičima, sudac će dati kratki osvrt na rad pasa koji su se istakli na ispitu rada retrievera s donošenjem.