ISPIT PRIROĐENIH OSOBINA

U SKLADU  S  ODLUKOM  IZVRŠNOG  ODBORA  OD  DANA   03.  OŽUJKA   2006. GODINE RETRIVERIMA JE ODOBRENO POLAGANJE ISPITA PRIROĐENIH OSOBINA S UMJETNIM PATKOM DUMMYEM.
NAVEDENA ODLUKA OBJAVLJENA JE U ČASOPISU "MOJ PAS" 3/4. 2006. GODINE.


Cilj ispita prirođenih osobina je utvrditi nasljedne osobine za rad u lovu, koje su karakteristika pasmine kojima psi pripadaju.
Na ispitima prirođenih osobina retrievera ispituju se i ocjenjuju slijedeće discipline:

Ponašanje na pucanj (utvrđivanje straha od pucnja)
Vodljivost
Donošenje pernate divljači
Donošenje patke iz duboke vode
Ocjenjivanje

Na ispitima prirođenih osobina retrievera, obavezne discipline ispituju se na slijedeći način:

PONAŠANJE NA PUCANJ

Ponašanje na pucanj ispituje se nekoliko pasa istovremeno (u grupi od po 5 pasa). Vodiči s psima na nenategnutom  povodniku rasporede se u polukrug, jedan od drugoga na udaljenosti od po prilici 5 koraka. Psi su u sjedećem položaju, a vodiči pored njih.
Sudac će udaljen s pucačem, petnaestak koraka od postavljenih pasa i vodiča, dati znak pucaču da u zrak opali iz lovačke puške 2 hica u vremenskom razmaku od 10 sekundi.
Za ne plašljivog psa smatra se onaj pas koji ne pokazuje strah, već na hitac reagira oštrinom pogleda i zainteresirano.
Pas ne smije davati utisak da želi pobjeći od vodiča ili pokazivati druge oblike straha. Ne smije cviliti niti se trzati ili otimati s povodnika.
Za normalno ponašanje za vrijeme pucnja, sudac će pismeno utvrditi "Pas se ne boji pucnja" tj. da je "siguran na pucanj".

Za nenormalno ili plašljivo ponašanje na pucanj sudac će utvrditi "Pas je plašljiv na pucanj".
Pas plašljiv na pucanj ne može položiti ispit prirođenih osobina i isključuje se iz ispita.

VODLJIVOST

Vodljivost psa se ocjenjuje obzirom na način kako pas vezan na povodniku prati vodiča na neobraslom i obraslom terenu u prisustvu ljudi.
Pravilo je da pas na neobraslom terenu hoda uz lijevu nogu vodiča tako da pleća psa maksimalno dostižu visinu koljena vodiča ili neznatno iza koljena vodiča. U gustišu pas hoda neposredno iza vodiča.

Vodljivost na povodniku tijekom cijelog ispita i ponašanje psa na povodniku uzeti u obzir kod donošenja konačne ocjene.

Greške su: opetovane opomene, trzanje povodnika od strane psa, okretanje s linije vođenja, kao i svako odstupanje od opisanog zahtjeva.

DONOŠENJE PERNATE DIVLJAČI

Donošenje pernate divljači (fazan, trčka, patka) na otvorenom polju ispituje se ovako:

Vodič uz nogu dovede vezanog psa na povodniku na određeno mjesto i tu ga posjedne. Sudac ili njegov pomoćnik će na udaljenosti 20-30 koraka od vodiča što je moguće dalje odbaciti komad pernate divljači i to tako da pas vidi odbačenu divljač. Tek kad je divljač pala, vodič odvezuje psa i izdaje zapovijed za donošenje. Pas mora što je prije moguće, pronaći odbačenu divljač, uzeti je punim ustima, donijeti, sjesti i na zapovijed predati na ruke vodiča.

Teren na kojem se izvodi donošenje pernate divljači mora biti obrašten travom ili niskim grmljem.
Kod ove discipline uzima se u obzir volja i brzina traženja, način traženja, zahvat, donošenje i predaja divljači.
Vrijeme izvršenja zadatka donošenja može iznositi najviše 15 minuta.
Greške u donošenju su: zahvat za glavu, vrat, nogu ili krilno pero, trganje, zakapanje, kao i svako odstupanje od opisanog zahtjeva.
Pas koji nije s uspjehom izvršio radnju donošenja, ne može položiti ispit prirođenih osobina.

DONOŠENJE PATKE IZ DUBOKE VODE
Voda u kojoj se ispituje ova disciplina treba biti stajaća i duboka, po mogućnosti s obalnim nagibom.
Mrtva se patka uz istovremeno ispaljivanje pucnja iz lovačke puške, baca što je moguće dalje u stajaću, duboku vodu.
Vodič sa psom udaljen je od ruba vode 10 koraka.
Pas koji se ispituje, sjedi za to vrijeme pokraj vodiča. Na zapovijed vodiča, pas bez ogrlice treba u najkraćim putem plivati do divljači i donijeti je. Po izlasku iz vode, bez otresanja i ispuštanja na zemlju, pas predaje patku vodiču u sjedećem položaju koji je udaljen 5 koraka od ruba vode.

Greške su: zahvat za krilno pero, glavu, vrat ili nogu. Ispuštanje patke na obalu i stresanje.
Nije greška ako pas popravi zahvat u vodi ili po izlasku iz vode na obalu.
Pas koji nije uspješno izvršio ovu radnu disciplinu ne može položiti ispit prirođenih osobina.

OCJENJIVANJE
Na ispitima prirođenih osobina retrievera psi se ocjenjuju samo opisno s konstatacijom "položio" ili "nije položio".
Pas je položio ispit prirođenih osobina ako je zadovoljio rad u disciplinama donošenja na pucanj, donošenje pernate divljači i donošenje patke iz duboke vode.
U listi ocjenjivanja u prostoru za opis rada treba što je moguće potpunije obrazložiti rad psa.

U radnu knjižicu ili rodovnik upisuju se samo pozitivna postignuća.

Prilikom objave rezultata, sudac će dati kratak osvrt na rad pasa koji su se istakli na ispitu prirođenih osobina.